Forum - Ana Sayfa Takvim S?k Sorulan Sorular Arama

Zurück   Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar > Yardım
SİTE ANA SAYFA Galeri Kayıt ol Yardım Ajanda Oyunlar Arama Bugünki Mesajlar Forumlar? Okundu Kabul EtSon 15 Mesaj : Atatürk'ün Çocukluğu'na Ait Hikayeler           »          Şehzade Osman           »          Hatıra defteri           »          Antilop İle Akrebin Dostluğu           »          Karagöz İle Hacivat Konuşmaları 2           »          Sitemizin Ozanları           »          SEVDİM İŞTE....           »          NEFRET ETTİM İŞTE!!!!!           »          AFORİZMALAR (SAÇMALAMLAR)-1           »          SEÇKİNLER/SEÇİLMİŞLER DÜNYASI           »          Hatalarımızdan Dersler Alabilmek Ümidiyle.           »          Araf Suresi 172-173. Ayetler.( Ben Sizin Rabbiniz Değil Miyim)           »          İnancımızı Kullananların Artık Tuzağına Düşmeyelim.           »          ULAŞ-Yapalı           »          TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR PAYLAŞIMAZ
BB-Code
BB Code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add Formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB Code is set on a Forum-by-Forum basis by the administrator, so you should check the Forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB Code tags you can use to Format your messages.
vB Kodu Listesi
[b], [i], [u] Kalın / Eğik / Altı çizik
[color] Renk
[size] Büyüklük
[font] Yazı türü
[highlight] Öne çekilmiş yazı
[left], [right], [center] Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[indent] İçe basık
[email] E-Mail-Linki oluştur
[url] Link oluştur
[thread] Konuya Yönlendirir
[post] Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[list] Sıralanmamış Liste / Sıralı Listeler
[img] Grafikler
[code] Kod
[php] PHP- Kodu
[html] HTML-Kodu
[quote] Alıntı
[noparse] BB-Code Umwandlung verhindern
[attach] Eklenti
[gvideo] Google Video with No Title
[gvideo] Google Video with Custom Title
[youtube] YouTube Video with No Title
[youtube] YouTube Video with Custom Title
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed Code and the text you are applying the Code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Kalın / Eğik / Altı çizik
[b], [i] ve [u] Tag´ları ile Metininizi kalın, eğik yada altı çizik olarak oluşturabilirsiniz.
Syntax [b]Text[/b]
[i]Text[/i]
[u]Text[/u]
Örnek [b]Bu Yazı Kalındır[/b]
[i]Bu Yazı eğiktir[/i]
[u]Bu azının altı çiziktir[/u]
Sonuç Bu Yazı Kalındır
Bu Yazı eğiktir
Bu azının altı çiziktir

Renk
[color] Tag´ı ile Metninizin Renklerini değiştirebilirsiniz.
Syntax [color=Opsiyon]Text[/color]
Örnek [color=blue]Bu Yazı Mavidir[/color]
Sonuç Bu Yazı Mavidir

Büyüklük
[size] Tag´ı ile Yazı büyüklükleri değiştirilebilir.
Syntax [size=Opsiyon]Text[/size]
Örnek [size=+2]Bu Yazı iki büyüklüktedir, Normalden büyüktür[/size]
Sonuç Bu Yazı iki büyüklüktedir, Normalden büyüktür

Yazı türü
[font] Tag´ı yardımı ile Metninizin yazı türünü değiştirebilirsiniz.
Syntax [font=Opsiyon]Text[/font]
Örnek [font=courier]Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor[/font]
Sonuç Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor

Öne çekilmiş yazı
[highlight] Tag´ı yardımı ile Metninizi öne çekebilirsiniz.
Syntax [highlight]Text[/highlight]
Örnek [highlight]Bu Yazı öne çekilmiştir[/highlight]
Sonuç Bu Yazı öne çekilmiştir

Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[left], [right] ve [center] Tag´ları ile Metninizin yönünü seçebilirsiniz.
Syntax [left]Text[/left]
[center]Text[/center]
[right]Text[/right]
Örnek [left]Bu Yazı Sol tabanlıdır[/left]
[center]Bu Yazı ortalanmıştır[/center]
[right]Bu Yazı sağ tabanlıdır[/right]
Sonuç
Bu Yazı Sol tabanlıdır
Bu Yazı ortalanmıştır
Bu Yazı sağ tabanlıdır

İçe basık
[indent] Tag´ı ile Metninizi içe doğru bastırabilirsiniz.
Syntax [indent]Text[/indent]
Örnek [indent]Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır[/indent]
Sonuç
Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır

E-Mail-Linki oluştur
E-Mail-Tag´ları ile bir Üyeye Mail Gönderebilirsiniz. Diğer bir Parametre yardımı ile E-Mail linkine bir Metinde yazabilirsiniz.
Syntax [email]Text[/email]
[email=Opsiyon]Text[/email]
Örnek [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Bana E-Mail Gönder[/email]
Sonuç j.doe@example.com
Bana E-Mail Gönder

Link oluştur
[url] Tag´ı yardımı ile Linkler yazabilirsiniz Sizi başka Sitelere vs yönlendirebilecek olan.
Syntax [url]Text[/url]
[url=Opsiyon]Text[/url]
Örnek [url]http://www.sivaslilar.net/forum[/url]
[url=http://www.sivaslilar.net/forum]Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar[/url]
Sonuç http://www.sivaslilar.net/forum
Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar

Konuya Yönlendirir
[thread] ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklAyarak yönlendirebilir, bunun ?çin yönlendirilecek Konunun İD numarasını vermeniz Gerekir.
Syntax [thread]Konu-İD[/thread]
[thread=Konu-İD]Text[/thread]
Örnek [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Bana tıkla![/thread]
(Uyar?: Konu ?D´si/Mesaj ?D´si Sadece Bir Örnektir. Bu ?D´lere Ait Konu Yada Mesaj Olmayabilir.)
Sonuç http://www.sivaslilar.net/forum/showthread.php?t=42918
Bana tıkla!

Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[post] Tag´ı ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklAyarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Mesajın İD numarasını vermeniz Gerekir.
Syntax [post]Mesaj-İD[/post]
[post=Mesaj-İD]Text[/post]
Örnek [post]269302[/post]
[post=269302]Bana tıkla![/post]
(Uyar?: Konu ?D´si/Mesaj ?D´si Sadece Bir Örnektir. Bu ?D´lere Ait Konu Yada Mesaj Olmayabilir.)
Sonuç http://www.sivaslilar.net/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Bana tıkla!

Sıralanmamış Liste
[list] Tag´ı ile sıralandırılmış Listeler oluşturabilirsiniz. Bu türdeki Listelerdeki her Yazılım [*] Tag´ı ile başlar.
Syntax [list]Text[/list]
Örnek [list]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  • birinci Yazılım
  • ikinci Yazılım

Sıralı Listeler
Gelişmiş [list] Tag´i ile sıralı Listeler oluşturabilirsiniz. Bu Parametre ile 1 (numaralanmış Liste), a yada A (Büyük ve Küçük harf ile) . i yada I (Roma rakamlı) olabilir.
Syntax [list=Opsiyon]Text[/list]
Örnek [list=1]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]

[list=a]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım

Grafikler
[img] Tag´ı yardımı ile Mesajınıza Resim Ekleyebilirsiniz. Bu VB Kodunu [url] Tag´ları ile birleştirerek Resminizin Bulunduğu Linkide verebilirsiniz.
Syntax [img]Text[/img]
Örnek [img]http://www.sivaslilar.net/forum/images/cars-red/statusicon/forum_new.gif[/img] (Link yok)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.sivaslilar.net/forum/images/cars-red/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link (URL))
Sonuç (Link yok)

(Link (URL))

Kod
Bu [Code] Tag´ı Gösteriyorki Metin (Monospace Font) değil ve boşluk olarak Gösterilir.
Syntax [code]Text[/code]
Örnek [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Sonuç
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP- Kodu
[php] Tag´ı aynen [Code] Tag´ı gibi çalışır, ama belirli (Syntax Highlightning) kodları Gerektirir.
Syntax [php]Text[/php]
Örnek [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Sonuç
PHP- Kodu:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML-Kodu
[html] Tag´ı yardımı ile öne çekilmiş yazı (Syntax Highlighting) HTML-Kodu ile yarabilirsiniz.
Syntax [html]Text[/html]
Örnek [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Sonuç
HTML-Kodu:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Alıntı
[quote] Tag´ı ile bir Mesajdan alıntı Yapabilirsiniz.
Syntax [quote]Alıntı[/quote]
[quote=Nickiniz]Text[/quote]
Örnek [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;624980]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Sonuç
Alıntı:
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı:
John Doe Nickli Üyeden Al?nt?
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı:
John Doe Nickli Üyeden Al?nt? Mesajı Göster
Lorem ipsum dolor sit amet

BB-Code Umwandlung verhindern
[noparse] Tag´ı yardımı ile, vB Kodunun [noparse] Tag´ı ile Yazı düzenlemesinde kullanılmasını önler.
Syntax [noparse][b]Text[/b][/noparse]
Örnek [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Sonuç [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Eklenti
[attach] Tag´ı yardımı ile Eklenti Mesajın herhangi bir yerine yerleşrtirilebilir. Bu sadece Mesaja Eklenen Eklentiler için geçerlidir.
Syntax [attach]attachmentid[/attach]
Örnek [attach]12345[/attach]
Sonuç

Google Video with No Title
Embed a Google Video video with no custom title.
Syntax [gvideo]Text[/gvideo]
Örnek [gvideo]3688185030664621355[/gvideo]
Sonuç
+ Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

Google Video with Custom Title
Embed a Google Video video with a custom title.
Syntax [gvideo=Opsiyon]Text[/gvideo]
Örnek [gvideo="3688185030664621355"]1980's Izuzu Gemini Advertisement[/gvideo]
Sonuç
+ "1980's Izuzu Gemini Advertisement" via Google Video
ERROR: If you can see this, then Google Video is down or you don't have Flash installed.

YouTube Video with No Title
Embed a YouTube video with no custom title.
Syntax [youtube]Text[/youtube]
Örnek [youtube]hl2UUunlI2Q[/youtube]
Sonuç
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

YouTube Video with Custom Title
Embed a YouTube video with a custom title.
Syntax [youtube=Opsiyon]Text[/youtube]
Örnek [youtube="hl2UUunlI2Q"]Aston Martin Crash[/youtube]
Sonuç
+ "Aston Martin Crash" via YouTube
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


WEZ Format +2. ?uan Saat: 23:44.


Powered by: vBulletin. Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

Copyright © - Bütün Haklar Sivaslilar.net'e aittir.