Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar

Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar (http://www.sivaslilar.net/forum/index.php)
-   İslamın Şartları (http://www.sivaslilar.net/forum/forumdisplay.php?f=329)
-   -   LÂ İLÂHE İLLELLAH Kelimesinin Manalari (http://www.sivaslilar.net/forum/showthread.php?t=32262)

Naksidamlasi 13.12.2009 08:29

LÂ İLÂHE İLLELLAH Kelimesinin Manalari
 
[FONT="Comic Sans MS"][B][COLOR="Red"]LÂ İLÂHE İLLELLAH Kelimesinin Manalari[/COLOR]

Kelime–i tevhidin manasini bilmeyenler, olgun, suurlu Müslüman olamazlar. Bu kelimenin 15 genel, 8 de özel manasi vardir.Kelime–i tevhidin LÂ İLÂHE bölümüne nefiy ve red bölümü denir.İLLELLAH bölümüne ise kabul ve ispat bölümü denir.Ayrica kelime–i tevhid velâ ve bera konusunda ihtiva etmektedir.O zaman: Islâm'a göre dost kim, düsman kim, demek oluyor.Bu kelimenin manasinin bilinmeden söylenmesinin,enfüsi ve afaki ilâhlarin reddi hususunda, kisinin nefis tezkiyesi ve kalb–ruh tasfiyesine hiçbir dahli olmaz.Hâlbuki bu mukaddes kelime–i tevhid, enfüsi ve afaki ilâhlarin(batil) reddi için gönderilmistir.Bütün peygamberler bu kelimenin ne olduðunu nasil telaffuz edilecegini insanlara taglim için gönderilmislerdir.
* * *
Seriat ve tarikat ehlinin bu manalari bilmesi farz ve zorunludur."Lâ ilâhe" Kur'an'in bir yarisini,"illellah" kelimesi ise diðer yarisini anlatmaktadir.Aliskanlik icabi sadece sayisal olarak bu kelime–i okumak, insani suret ve taklidi iman sahibi yapar. Tafsili ve istidlâli iman sahibi olamaz. Bu kelimenin manasini bilmeyenler cahili toplum sayilirlar.Sahabe efendilerimiz gibi kelime–itevhid egitimi almamiz lazimdir.Peygamber Efendimiz sallALLAHu aleyi ve sellem önce kelime–i tevhidle geldi. 13 yillik Mekke dönemikelime–i tevhid egitimi ilegeçti. Canhiras bir egitimden sonra,11,5 yil geçtikten sonra ALLAH
namazi ziyade etti. Sahabe–i Kiram efendilerimiz namazi tasdik ettiklerinde; orucu onlara farz kildi,orucu tasdik ettiklerinde;zekâti farz kildi, zekâti tasdik ettiklerinde;hacci farz kildi, hacci tastik ettiklerinde ise; cihandi farz kilarak,dinini tamamlamis oldu.
* * *
Simdi iman ne demek ona dönelim.İMAN: İnanmak demektir,daha genis bir manaya göre ise:Zaruret ve tevatür yolu ile bize bildirilen dini hükümlerin kalben tasdik edilmesi demektir.Bu tasdikin birde alâmeti vardir, yani imanli oldugunuzu ispatlamaniz gerekmektedir. Bu tasdikin alâmeti: Küfür, sirk ve birde bunlarin saibelerinden kaçinmaktir.Bir kimse tasdik iddiasinda bulundugu halde, emirleri tutup yasaklardan kaçinmazsa, zamanimizin imami Imam–i Rabbani Hazretlerinin meshur eseri Mektubati Rabbani cilt1, 266. Mektubunda:"böyle olan kisiler ne katiksiz tam kâfir ve ne de halis mümindirler,onlar münafik hükmündedirler,"buyuruyor.

Sahabe–i Kiram efendilerimiz tasdiklerini iste böylece küfürden sirkten ve birde bunlarin saibelerinden kaçinmak suretiyle ALLAH'a, Resulüne imanlarini ispatlamislardir.İmandan önce tagutun reddi bizlere sart kosulmustur. Bakara suresi celilesinin 256. ayeti bunu anlatmaktadir.Peki, tagut nedir asagidaki satirlari dikkatle okuyalim.Âlim Ibnil Kayyim, tagutu söyle tarif eder: Kulun haddi tecavüz ederek, ALLAH'in indirdigi Kur'an–i hükümlere göre degil de bulundugu ülkedeki beseri kanunlara göre idare olunmayi kabul etmesi,beseri yasalari ilâhi yasalar gibi güzel görmesi ve kabul etmesi demektir.Buna göre her ülkenin tagutu denilince: O toplumun ALLAH ve Resülü disindakileri hakem kabul etmesi, onlarin hükümlerine göre yasamayi yönetmeyi benimsemeleri,ALLAH ve Resulüne itaat eder gibi onlara onlarin çikardiklari gayri Islâmi yasalara itaat etmeleridir, seklinde tarif edilmistir. Bu itaat ister bilerek ister bilmeyerek olsun aynidir denmistir.
* * *
Kur'an–i Kerim Bakara Suresi ayet 256'ya gelince: Kimde tagutu inkâr (red) eder (afaki ve enfüsi) olarak, sonra ALLAH'a iman ederse, kopmak bilmeyen pek saglam kulpa (ürvetül vüskaya) sikica tutunmustur. ALLAH (batili reddedip,kelime–i sehadet ve tevhid getirenleri çok iyi duyan bir) Semigdir,kalplerdeki iman ve inançlar dahil her seyi hakkiyla bilendir.Demek ki önce tagutlar enfüsi ve afaki olarak red edilecek,(tagutlar 5 tanedir) sonra amentü geçerli olacaktir. Nasil ki abdestsiz namaz olmaz, tagutu red etmeden de iman olmaz.

[COLOR="Red"]Tagut[/COLOR]; kulun haddi tecavüz ederek, ALLAH'in indirdigi Ku-r'an–i hükümlere göre degil de bulunduðu ülkedeki beseri kanunlara göre idare olunmayi kabul etmesi, beseri yasalari ilâhi yasalar gibi güzel görmesi ve kabul etmesi demektir... [/B][/FONT]

Naksidamlasi 13.12.2009 08:33

Cevap: LÂ İLÂHE İLLELLAH Kelimesinin Manalari
 
[B][FONT="Comic Sans MS"]Simdi kelime–i tevhidin önce LÂ İLÂHE kelimesinin manalarina geçelim.
* * *
[COLOR="Red"]1–Yegâne HAK ilâh olan ALLAH' TAN baska batil tüm ilâhlarin reddi:[/COLOR]

Batil ilâhlar iki kisma ayrilir,afaki ve enfüsi. Afaki ilahlar da ikiye ayrilir: Kur'an ve sünnete muhalif olan beseri yasalar. Bu yasalarin mucidi ve uygulayicisi olanlar.Enfüsi ilâhlara (batil) gelince:Nefis ve seytandir, Nas sure–i celilesi ayet 4–5. Ayetler, Furkan 43.
[COLOR="Red"]
2– Tüm tagutlarin reddi:[/COLOR]

İnsanlarin ilâhi yasalarla degil de kendi iç kurgusu ve hevasina tabi olarak çikardigi batil indi yasalarla, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi ecnebi küfür kanunlari ile yöneten ve insanlari bunlara itaata zorlayanlar. Bunlarin yani yasa koyucularin reddi.Casiye süresi: ayet 18.
[COLOR="Red"]
3–Tüm ecdadin reddi:[/COLOR]

Kendilerine olan sevgisi, ALLAH ve Resulünün sevgisinin önüne geçip, ALLAH ve Resülüne itaata engel olan, adeta tapinilan, soy, sop,aile, örfler, adetler. Bakara: 165.

[COLOR="Red"]4–Tüm erbabin reddi:[/COLOR]

İlâhi yasalari begenmeyip,nezire ve benzetme yapanlar bir benzerini icad edenler. Bu yasalara karsi çikanlara zulmedenler,kendilerinin ilâhlastirilmasini isteyenler.Tevbe süresi: 31, Ayet Bakara:166.
* * *
[COLOR="Red"]İLLELLAH kismindaki 4 manaya gelince:[/COLOR]

Bütün islerde sadece ALLAH'i amaçlamak, O'na yönelmeyi emreder.Fatiha süres–i celilesinin 4 ve 5. Ayetleri…Saygi ve sevgiyi sadece ALLAH'a hasretmeyi emreder. Bakara süresi: 165. Ayete bakiniz.Korku ile ümid arasýnda olmayi emreder, Zümer süresi, ayet 53.Takva sahibi olmayi da emreder.Ali Imran süresi 102. Ayet ve benzerleri.
* * *
[COLOR="Red"]Müstakil olarak
İLÂH kelimesinin manalarina gelince:

İLÂH:[/COLOR] Ibadete hakkiyla lâyik ve müstehak olan, zati paki sübhaniyye demektir. Buna göre:

"LÂ MAÐBUDE İLLELLAH" ALLAH'tan baska tapinilacak ilâh yoktur.Demektir. Fatiha'daki: İYYA KE NAÐBÜDÜ bu manayi tasir, Ya Rabbi ancak sana tapariz, (taguta,nefse, seytana degil) İSRA: 23.İLÂH: Her türlü yardim istenecek tek, mutlak varlik, herkesin istegine ve ihtiyacina cevap verecek, Hallaki saglam, Razzaki saglam, yegâne güç ve kudret sahibi.

Fatihadaki: "VE İYYA KE NESTEİN" Biz ancak senden yardim isteriz." Ayeti bunu içerir.İLÂH: Her is ve ibadette sadece O'nun rizasi aranan ve aranmasi gereken, Zati Kibriya demektir.Bu anlamda Kelime–i tevhid "LÂ MAKSÜDE ILLELLAH" yani:Ya Rabbi her türlü hizmet hareketimden maksadim sadece sensin,sadece senin rizani isterim, demektir.Buna göre her türlü riyakârlik kapilari kapali demektir. Diger bir ifade ile gösteris yapanlarin amelleri kabul degildir. Sure 5, 27. Ayet.İLÂH: Bu dördüncü manaya gelince; maalesef bu en büyük ve kapsamli, mana ve içerigi pek çok Müslüman tarafindan bilinmemektedir.
* * *
Simdi dikkatle İLÂH kelimesinin manasini okuyalim."Yarattigi yer ve göklerin nizam ve intizami için, kullarinin dünya
hayatlarinin huzur ve saadet içinde geçmesi, Magbud ve abidlik ikilisinin ahengi için Peygamberleri ve Mukaddes kitaplari, ilâhi yasalari gönderen, bu ilâhi yasalarin uygulanmasi için insanliga peygamberleri muallim, nezir ve Besir olarak gönderen, kullarinin sadece kendisinin gönderdiði yasalarla idare olunmasý isteyen, beseri kanun ve ideolojileri kesinlikle kabul etmeyip
sirk sayan, yeryüzünde ise küfür ve sirk yasalarini hâkim kilmaya çalisanlari ise, azablarin ve hâkimiyetin kayitsiz kendisinin olduguna hükmeden TEK İLÂH olan ALLAH demektir.İSRA: 23, Yusuf 40.
* * *
İste ne garip bir haldir ki Müslümanlar camilerde, namazda ALLAH'I birlerler, fakat ALLAH–ü Teâlâ'yi kendi ülkelerinde hiçbir seye karistirmazlar. (yani yeryüzü idaresine karistirmazlar). Tagutu,küfrü, sirki desteklerler ve onlara alkis bile tutarlar. Bu korkunç tezati,RABBİMiz Bakara suresi 85.Ayetinde söyle açikliyor:"Yoksa siz bu Kur'an'in bir bölümünü kabul ediyor, diger bir bölümünü kismini inkâr mi ediyorsunuz.İste böyle yapmanin cezasi ise sudur: O en alçak dünya hayatinda, yenilgi, esaret, sürgün, haraç, cizye vergi ödemek, gibi utanç veren büyük bir rüsvayliktan baska bir sey degildir. Böyle
yapanlar kiyamet gününde ise, azabin en siddetlisi olan (cehennem atesine atilacaklardir.)
* * *
Ülkemiz Müslümanlari bu manalara inanmadan, bu manalar dogrultusunda hayatlarini tanzim etmeden, iki yakalari ebediyen bir araya gelmeyecek, iflâh olmayip, kat'iyyen seytan ve nefsin birde tagutun esaretinden, kâfirlere el açip yalvarmaktan ayaklar altinda sürünmekten kurtulamayacaklardir. Gizli þirk veya küfür saibesi üzere yasayip öylece öleceklerdir. Cenabi Hak cümlemizi Kur'an ile uyandirsin, küfür,sirk veya küfür ve sirk saibesi üzere ölmekten muhafaza etsin.En büyük teblig; Peygamberlerin metodu olan, Kelime–i Tevhid tebligidir.

Bu sebeple eline bu risale ile geçen kardeslerimiz,bu yaziyi iyice okuyup, ezberlesinler mes'ül olduklarina da ezberletsinler ve bu yaziyi çogaltarak her müslümana hediye etsinler.Yoksa siz bu Kur'an'in bir bölümünü kabul ediyor, diger bir bölümünü kismini inkâr mi ediyorsunuz. İste böyle yapmanin cezasi ise sudur: O en alçak dünya hayatinda,yenilgi, esaret, sürgün,haraç, cizye vergi ödemek,gibi utanç veren büyük bir rüsvayliktan bask abir sey degildir..

ARASTIRMA
NUSRETULLAH ÇAYIR
18 Kasim 2008-beyan/itibarhaber[/FONT][/B]

Salim58 13.12.2009 08:58

Cevap: LÂ İLÂHE İLLELLAH Kelimesinin Manalari
 
[B]güzel bilgileriniz ve güzel paylaşımınız için sonsuz teşekkürler..

eline emeğine sağlık kardeşim sağol..[/B]

Naksidamlasi 13.12.2009 09:27

Cevap: LÂ İLÂHE İLLELLAH Kelimesinin Manalari
 
[B][FONT="Comic Sans MS"]Ben tesekkür ederim Salim kardesim,sizinde gözlerinize saglik,Allah razi olsun..

hakkiyla amel edenlerden oluruz cümleten Mevla Tealanin izniyle......

Elimden geldigince bu tür konulardan gönderirim insaallah.:)[/FONT][/B]

Naksidamlasi 14.01.2013 10:44

Cevap: LÂ İLÂHE İLLELLAH Kelimesinin Manalari
 
esselamü aleyküm,bu paylasim önemli konu okumak lazim dua ile


WEZ Format +2. ?uan Saat: 14:20.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.


Copyright © - Bütün Haklar Sivaslilar.net'e aittir.