Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar

Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar (http://www.sivaslilar.net/forum/index.php)
-   Dini Bilgiler (http://www.sivaslilar.net/forum/forumdisplay.php?f=275)
-   -   Mevlid Kandili (http://www.sivaslilar.net/forum/showthread.php?t=38742)

YuSuF 01.02.2012 10:21

Mevlid Kandili
 
[url=http://resimzade.com/Show.html?i=34332&token=120499][img]http://resimzade.com/Show.html?i=34332&token=120499[/img][/url]

[B]"Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."

(Enbiyâ, 107)[/B]

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye [B][COLOR="red"]"Mevlid Kandili"[/COLOR][/B] denir.O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:
[B]"Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler."

(Âl-i İmrân, 164)[/B]Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı [B]"Vesiletün'necat[/B]" olan mevlid kitabı O'nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.

Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.

Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O'nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

O âlemlerin Rabbinden, [B]"Alemlere rahmet olarak gönderildi." [/B]Asırlara sığmayacak inkılapları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarını diri diri toprağa gömen babalar O'na ve getirdiği prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. İnsanlar O'nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktı.

O, yirminci asır insanının yüzyılda yerleştiremediği hakkı, hukuku, adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını bir solukta yerleştirdi. Böylece cehâlet asrı bir saâdet asrı olup, çıktı. Nihayet asır, asırlara taştı. Ve O, çağlar ötesiyle kucaklaştı.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O'nun diğer peygamberlerden en farklı yönlerinden birisi budur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
[B]
"Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler."
(Sebe, 28) [/B]


İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. O'nu örnek almak, Kur'an'a uymaktır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.)'nın ifâdesiyle O'nun ahlâkı Kur'an'dı. (Müslim, Misâfirîn, 139). Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in inananlar için en güzel örnek olduğunu bildirmekte ve bu hususta şöyle buyurulmaktadır:

[B]"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)[/B]

[B][COLOR="Red"]Bu geceyi nasıl ihya edelim?[/COLOR][/B]

Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu! Bu geceyi vesile bilerek, O'na ümmet olmanın şuuruna erebilmek, Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için en azından bir Tesbih Namazı kılalım, bir de Hatm-i Enbiyâ yapalım, Kur'an-ı Kerim okuyalım.

O'na ümmet olan müminlere gevşeklik yakışmaz.

Unutmayalım...

Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilahiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir, sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir...[B]"De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..."
(Âl-i İmrân, 31)[/B]

Kardelencicegi 03.02.2012 03:36

Cevap: Mevlid Kandili
 
[CENTER][IMG]http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/406981_2934808461262_1592588962_32495937_547783642_n.jpg[/IMG]


[IMG]http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/395817_2934846902223_1592588962_32495945_1232298236_n.jpg[/IMG]
[IMG]http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/425243_2934849182280_1592588962_32495948_1191038494_n.jpg[/IMG]

[IMG]http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421601_2934870862822_1592588962_32495956_95183148_n.jpg[/IMG][/CENTER]

Kardelencicegi 03.02.2012 04:22

Cevap: Mevlid Kandili
 
[CENTER][URL="http://www.sevdaseli.net/forums/redirector.php?url=http://imageshack.us/"][B][IMG]http://img83.imageshack.us/img83/8729/ecc0b73085sw4.gif[/IMG][/B][/URL][URL="http://www.sevdaseli.net/forums/redirector.php?url=http://imageshack.us/"][B][IMG]http://img83.imageshack.us/img83/8729/ecc0b73085sw4.gif[/IMG][/B][/URL][URL="http://www.sevdaseli.net/forums/redirector.php?url=http://imageshack.us/"][B][IMG]http://img83.imageshack.us/img83/8729/ecc0b73085sw4.gif[/IMG][/B][/URL][URL="http://www.sevdaseli.net/forums/redirector.php?url=http://imageshack.us/"][B][IMG]http://img83.imageshack.us/img83/8729/ecc0b73085sw4.gif[/IMG][/B][/URL]


[FONT=Georgia][SIZE=4][COLOR=#0066cc][I][B]Kur'an-ı Kerim[/B][/I][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[COLOR=#990000][FONT=Georgia][SIZE=4][I][B]Bu geceyi nasıl ihya edelim?[/B][/I][/SIZE][/FONT][/COLOR]


[FONT=Georgia][SIZE=4][I][B]Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî[/B][/I][/SIZE][/FONT]
[FONT=Georgia][SIZE=4][I][B]rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber'in ümmeti [/B][/I][/SIZE][/FONT]
[FONT=Georgia][SIZE=4][I][B]olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu! [/B][/I][/SIZE][/FONT]
[FONT=Georgia][SIZE=4][I][B]Bu geceyi vesile bilerek, O'na ümmet olmanın şuuruna erebilmek, [/B][/I][/SIZE][/FONT]
[FONT=Georgia][SIZE=4][I][B]Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için [/B][/I][/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Georgia][SIZE=4][I]en azından bir [/I][/SIZE][/FONT][FONT=Georgia][SIZE=4][COLOR=#990000][I]Tesbih Namazı[/I][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Georgia][SIZE=4][I]kılalım, [/I][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Georgia][SIZE=4][I]bir de [/I][/SIZE][/FONT][FONT=Georgia][SIZE=4][COLOR=#990000][I]Hatm-i Enbiyâ[/I][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Georgia][SIZE=4][I]yapalım, [/I][/SIZE][/FONT][FONT=Georgia][SIZE=4][COLOR=#0066cc][I]Kur'an-ı Kerim[/I][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Georgia][SIZE=4][I] okuyalım. [/I][/SIZE][/FONT][/B]


[FONT=Georgia][SIZE=4][I][B]O'na ümmet olan müminlere gevşeklik yakışmaz. [/B][/I][/SIZE][/FONT]


[FONT=Georgia][SIZE=4][I][B]Unutmayalım... [/B][/I][/SIZE][/FONT]


[FONT=Georgia][I][SIZE=4][B]Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, [/B][/SIZE][/I][/FONT]
[FONT=Georgia][I][SIZE=4][B]doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, [/B][/SIZE][/I][/FONT]
[FONT=Georgia][I][SIZE=4][B][COLOR=#990000]ilahiler söylemek[/COLOR] ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir, [/B][/SIZE][/I][/FONT]
[FONT=Georgia][I][SIZE=4][B]sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. [/B][/SIZE][/I][/FONT]
[FONT=Georgia][I][SIZE=4][B]Yüce Allah'ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına [/B][/SIZE][/I][/FONT]
[FONT=Georgia][I][SIZE=4][B]ermenin yegâne yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir[/B][/SIZE][/I][/FONT]

[URL="http://www.sevdaseli.net/forums/redirector.php?url=http://imageshack.us/"][B][IMG]http://img83.imageshack.us/img83/8729/ecc0b73085sw4.gif[/IMG][/B][/URL][URL="http://www.sevdaseli.net/forums/redirector.php?url=http://imageshack.us/"][B][IMG]http://img83.imageshack.us/img83/8729/ecc0b73085sw4.gif[/IMG][/B][/URL][URL="http://www.sevdaseli.net/forums/redirector.php?url=http://imageshack.us/"][B][IMG]http://img83.imageshack.us/img83/8729/ecc0b73085sw4.gif[/IMG][/B][/URL]

[B][IMG]http://i43.tinypic.com/34gobiu.jpg[/IMG][/B]

[B][IMG]http://i43.tinypic.com/34gobiu.jpg[/IMG][IMG]http://i43.tinypic.com/34gobiu.jpg[/IMG][/B]
[SIZE=4][B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][/B][/SIZE]
[B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][/B]
[B][IMG]http://img401.imageshack.us/img401/6059/avauser11105mu3.gif[/IMG][IMG]http://img401.imageshack.us/img401/6059/avauser11105mu3.gif[/IMG][IMG]http://img401.imageshack.us/img401/6059/avauser11105mu3.gif[/IMG][IMG]http://img401.imageshack.us/img401/6059/avauser11105mu3.gif[/IMG][/B]
[B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][/B]
[B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][/B]
[SIZE=6][FONT=Impact][B][COLOR=#ff0000][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG]Kur'anı Kerim'i [/COLOR][COLOR=darkorange]okuyalım, [/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]
[SIZE=6][FONT=Impact][COLOR=red][B]Kur'anı Kerim'i [COLOR=darkorange]sevelim, [IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE]
[COLOR=red][FONT=Impact][SIZE=6][B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG]Kur'anı Kerim'i [COLOR=darkorange]sevdirelim, [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Impact][SIZE=6][B]Kur'anı Kerim'le [COLOR=darkorange]amel edelim,[IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG] [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Impact][SIZE=6][B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG]Kur'anı Kerim'le [COLOR=darkorange]amel ettirelim,[/COLOR] [/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Impact][SIZE=6][B]Kur'anı Kerim'in [COLOR=darkorange]manasını anlayalım,[IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][/COLOR] [/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=red][FONT=Impact][SIZE=6][B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG]Kur'anı Kerim'i [COLOR=darkorange]anlatalım. [/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][/B]
[B][IMG]http://www.sanalda1numara.net/images/icons/kalp2.gif[/IMG][/B]

[B][IMG]http://img401.imageshack.us/img401/6059/avauser11105mu3.gif[/IMG][IMG]http://img401.imageshack.us/img401/6059/avauser11105mu3.gif[/IMG][IMG]http://img401.imageshack.us/img401/6059/avauser11105mu3.gif[/IMG][IMG]http://img401.imageshack.us/img401/6059/avauser11105mu3.gif[/IMG][/B]


[URL="http://img24.eu/images/f96b1y3v.gif"][B][IMG]http://img24.eu/images/f96b1y3v.gif[/IMG][/B][/URL][/CENTER]

Salim58 03.02.2012 08:30

Cevap: Mevlid Kandili
 
[COLOR="Blue"][FONT="Arial Black"]Bütün üyelerimizin[/FONT][/COLOR] [COLOR="Olive"][FONT="Arial Black"]Mevlit[/FONT][/COLOR] [COLOR="Blue"][FONT="Arial Black"]Kandili kutlu olsun. [/FONT][/COLOR]
[COLOR="Blue"][FONT="Arial Black"]Rabbim bu gecenin vesilesi ile insanlığa hayırlar ihsan etsin.
Allah bizleri O'nun yolundan ayırmasın.[/FONT][/COLOR]

[COLOR="Olive"][FONT="Arial Black"]“Allah ve O’nun melekleri Peygamber’e hep salât ederler.
Ey mü’minler, siz de Ona salât (ve dua) edin ve samimiyetle selam verin.”
(Ahzab, 33/56)[/FONT][/COLOR]

_DuMaN_58 03.02.2012 08:34

Cevap: Mevlid Kandili
 
Bütün İslam aleminin, özellikle Sivaslilar.net ailesi ve üyelerinin mübarek Mevlid Kandilini kutlarım. Allahım bizleri doğru yolundan ayırmasın inşallah.

Kibrisli 03.02.2012 08:42

Cevap: Mevlid Kandili
 
Tüm İnananların Mevlid Kandilini Tebrik Ederim...

YILDIZDAĞ 03.02.2012 09:53

Cevap: Mevlid Kandili
 
[IMG]http://img-fotki.yandex.ru/get/5414/133052059.5/0_59f93_ee1cf94e_XL[/IMG]
[B][COLOR="Blue"]İdrak ettiğimiz mübarek Mevlid Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularını frenleyelim. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim.[/COLOR][/B]
[B][COLOR="Lime"]Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun.KANDİLİNİZ MÜBEREK OLSUN.[/COLOR][/B]
[IMG]http://img691.imageshack.us/img691/361/mevlidkandili029.jpg[/IMG]

YuSuF 03.02.2012 10:11

Cevap: Mevlid Kandili
 
Bütün Müm`in kardeşlerimin Mevlid Kandili Mübarek Olsun.Nice Kandillere.

[url=http://resimzade.com/Show.html?i=34356&token=16367][img]http://resimzade.com/Show.html?i=34356&token=16367[/img][/url]

[url=http://resimzade.com/Show.html?i=34357&token=33566][img]http://resimzade.com/Show.html?i=34357&token=33566[/img][/url]

[url=http://resimzade.com/Show.html?i=34358&token=44211][img]http://resimzade.com/Show.html?i=34358&token=44211[/img][/url]

_HALIL_ 03.02.2012 15:37

Cevap: Mevlid Kandili
 
butun turklerin sivaslilarin ve islam aleminin mevlid kandili mubarek olsun

aysima58 03.02.2012 18:05

Cevap: Mevlid Kandili
 
bütün islam aleminin ve sivas net üyelerinin mevlid,i şerifini tebrik eder hayırlara vesiile olmasını niyaaz ederim.

altuntas58 03.02.2012 23:12

Cevap: Mevlid Kandili
 
[url=http://resimzade.com/Show.html?i=34371&token=25497][img]http://resimzade.com/Show.html?i=34371&token=25497[/img][/url]
[B]
MEVLİD KADİLİNİZİ KUTLAR HOŞ GÖRÜNÜN EKSİK OLMADIĞI NİCE KANDİLLER DİLERİM..[/B]


WEZ Format +2. ?uan Saat: 22:57.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Copyright © - Bütün Haklar Sivaslilar.net'e aittir.