Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar

Sivas - Sivaslilar.Net - Sivashaber - Sivasforum - Sivasların En Büyük Buluşma Merkezi - Yiğidolar (http://www.sivaslilar.net/forum/index.php)
-   Ayetler (http://www.sivaslilar.net/forum/forumdisplay.php?f=323)
-   -   Ayetlerin Sebebi Nuzülü (http://www.sivaslilar.net/forum/showthread.php?t=22757)

seva 29.11.2008 16:54

Ayetlerin Sebebi Nuzülü
 
Ayetlerin Sebebi Nuzülü

Ayetler, bir takım olaylar, hadiseler üzerine nâzil olmuştur Yâni ayetin tarihini bilmek bakımından, ne oldu da onun üzerine ayet indi? Bunları bilmekte büyük fayda vardır Bu işin sebeplerine esbâb-ı nüzûl denir Yâni ayetin iniş sebebi

İniş sebepleri hakkında bilgi sahibi olmak, ayetin kelimelerinden çıkabilecek başka anlamları engelemekte faydalıdır Onlar önemlidir Onun için müfessirler onları yazmışlardır Ayetin hangi sebeple indiğini anlatmışlardır Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında fevkalâde faydalı olan bu bilgileri dikkatle toplamışlardır İslâm tarihi içinde, Kur'an tarihinin bir bölümüdür bu esbâb-ı nüzul Bu konuda büyük müstakil eserler yazmışlardır

Tabii ayetin özel bir sebeple, bir hadise üzerine inmiş olması hükmünün genelliğini engellemez Yâni hüküm umûmîdir, çünkü emir umûmîdir Ama "şu olay üzerine inmiştir" deyince, daha iyi anlaşılır Kur'an-ı Kerim ve bazen de yanlış anlama engellenir

Kur'an-ı Kerim'in sayfa çerçevesinin, yazı çerçevesinin dış tarafında, yanında bazı güzel işaretler vardır, süslü Bunlar cüz başlarını gösterir Kaçıncı cüzün başlangıcı orada yazar Veya cüzün içindeki bölümlenmeleri, rubu'ları yâni, çeyrekleri gösterir Bir de secde ayetlerini bildiren işaretler vardır Orada Arapça olarak “SECDE” diye yazar İçerde de secdenin sebebi olan ibareler çizgiyle belirtilmiştir Bunlara dikkat etmek lâzım O secde ayetlerinde secde etmek gerekiyor

Kur'an-ı Kerim'in yazısı, görünüşle ilgili bu bilgileri bilmek lâzım geliyor Bunlar Kur'an-ı Kerim'in incelikleridir

Sizler ve bizler, hem kendimiz öğreneceğiz; hem de çoluk çocuğumuza, hükmümüz altında olan insanlara Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu öğreteceğiz Bir de anlamını, ahkâmını, tefsirini öğreneceğiz ki, mûcebince amel edelim Allah-u Teâlâ Hazretleri ne buyurmuşsa, buyruğunu tutalım Neden yasaklamışsa, yasakladığından kaçınalım Böylece rızasını alalım, cennetine girelim, rıdvân-ı ekberine vâsıl olalım

Allah-u Teâlâ Hazretleri tevfîkini refîk eylesin

Cümlemizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin

Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühû

Prof Dr M Es’ad Coşan


WEZ Format +2. ?uan Saat: 21:37.

Powered by: vBulletin. Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Copyright © - Bütün Haklar Sivaslilar.net'e aittir.